Kontakt

CLASSIC MSL spol. s.r.o.
Hlboká 728/1
941 48 Podhájska

 IČO: 35 920 092

IČ DPH: SK 202 195 0689

CLASSIC MSL spol.s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 16223/N, oddiel: Sro, evid.číslo: KB-9026/12


Vedúci kina Marek Polák : + 421 905 15 14 14
Pokladňa kina: Ladislav Hátas + 421 905 94 87 66 (otvorená polhodinu pred prvým predstavením)

e-mail: kinopodhajska@gmail.com


Predaj a predpredaj vstupeniek je zabezpečený v pokladni kina - vždy polhodinu  pred premietaním.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!